projekter og referencer

Projekter og referencer

 

 

Grøn plan for cyklingen

 

Cyklistplanlægning for Roskilde Kommune.

 

Kommunens første samlede kommunale strategiske plan med indsatser for fysiske anlæg, udpegning af rutenet, kampagner og cyklistservice. 

 

Læs mere

 

(Projektleder og skribent som ansat, Roskidle Kommune)

Plan og retningslinjer for parkering i Musicon

 

Analyse og beregninger af behov for parkering og licenser. 

Beregning af potentiale ved dobbeltudnyttelse

 

Inddragelse af vejlovgivning for parkering på off. og privat vej. 

Forslag til delebilsløsning.

 

Læs mere

Analyse af busdrift og økonomi

 

Som grundlag for Roskilde Kommunes overgang til elbus-drift og bestilling af kollektiv bustrafik i 2018, udførte jeg en grundig analyse af driftsøkonomien og passagertal for buslinjerne.

 

læs mere

Inspektion af stinettet i Albertslund Kommune

 

Gennemgang af trafiksikkerhed, fremkommelighed og belægningskvalitet som grundlag for kommunale prioriteringer. 

 

Læs mere 

Evaluering af busfremkommelighed

 

Analyse af effekt af nyt vejprofil for busfremkommelighed, passagertal, og afledte effekter, fx passagerkomfort. 

 

Læs mere

Evaluering af Musicon-stien

 

Statistisk analyse af resultater og effekter af såvel sti, som innovativ belysning.

 

Læs mere 

Ansøgninger - med kant - til cykel- og buspuljer, Ringsted og Roskilde Kommuner

 

Udarbejdelse af puljeansøgning. 

 

- Buspuljen: "Schyy... bussen kommer!"

- Cykelruter: "Opgradering af skiltning, 

 

 

Beregning af busfremkommelighedspotentiale

 

Analyse af GPS køretidsdata til bestemmelse af muligheder for at forbedre fremkommeligheden ved at prioritere bussen med fx busbane.

 

Læs mere

 

 

Cykelparkering - Roskilde bymidte

 

Min indsats havde fokus på at sikre strategisk velplaceret cykelparkering med tilstrækkelig kapacitet til alle cykeltyper. Cykelparkering skal give cyklisten en positiv forventning til at parkere cyklen.

 

Læs mere  

Trafik og mobilitetsplan, Roskilde Kommune

 

Plan for indsatser for vej-, bus- og cykeltrafikken i den sydlige del af Roskilde Kommune

 

Læs mere 

 

 

 

(Projektleder og skribent som ansat, Roskidle Kommune)

Skilteplan

Himmelsø-ruten

Roskilde Kommune

Skilteplan til rekreativ stirute


- Forslag til ruteføring

- Valg- og placering af vejvisningstavler. 

- Skitser til skiltedesign

- Bestillingsliste til samlet bestilling


Læs mere

Højre-sving for rødt for cyklister, er det muligt??


Udredning af potentiale for højresving for rødt for cyklister, Roskilde Kommune

 

Gennemgang af signalregulerede kryds, med udpegning af mulige svingbevægelser for rødt lys, med afsæt i bekendtgørelse for vejafmærkning

 

Læs mere 

Projekt administration, Ringsted og Roskilde Kommuner

 

Håndtering af status- års- og afslutningsrapporter med udredning af fremdrift, resultater, budget og regnskab. Koordinering af projektparter og indsatser.