BEDRE BUSSER

KOMPETENT

RÅDGIVNING om KOLLEKTIV TRAFIK

Bedre busser

GOD BUSFREMKOMMELIGHEDEN ER NØGLEN TIL FLERE BUSPASSAGERER, NÅR BUSSEN KOMMER HURTIGT FREM OG OVERHOLDER KØREPLANEN VÆLGER FLERE BUSSENBusserne skal bruges, det gavner driftsøkonomien, miljøet og klimaet


Effektiv og rettidig kollektiv bustrafik er med til at give god mobilitet til alle borgere i kommuner og regioner. God og pålidelig bustrafik kan påvirke valg af bosted.


"Kun 2 minutters gå-gang til Metro og A- busser" (tekst fra boligannonce)

Stærk kollektiv trafik spiller afgørende ind på boligefterspøgslen og er et aktiv for en by og kommunes tiltrækning af nye borgere


Den fornuftige indsats for bustrafikken

Der udarbejdes en analyse af busruter og beregnes mulige køretidsgevinster, som kan give køretidsgevinster, tiltrække flere passagerer og give flere passagerer. 


Skitseprojekt til busfremkommelighed

Nogle steder kan, eller skal, vejprofilet tilpasses, så bussen prioriteres og kan komme hurtigere frem. Jeg leverer skitseprojektering, som viser geometriske tilpasningskrav, og økonomiske overslagspriser. Fordele med bedre busser og flere passagerKonkurrencekraft - byer med stærk kollektiv trafik står stærkest


  • Hurtig og grøn mobilitet
  • Omdømme af by
  • Sunde borgere
  • Fremkommelighed
  • Styrket detailhandel
  • Bedre bymiljø