DEL BILEN

KOMPETENT

RÅDGIVNING OM DELEBILER

Del bilen

DELEBILER GIVER BILRÅDIGHED UDEN AT EJE. DET ER OPLAGT FOR MANGE MENNESKER UDEN DAGLIGE BEHOV FOR EN BIL, AT SPARE PENGENE, OG DELE BILEN MED ANDRE I STEDET.Delebilen kan bruges som argument for at nedsætte parkeringsnormer


Delebiler reducerer bilkørslen markant, til gavn for bymiljø, fremkommelighed og den enkeltes økonomi og CO2 footprint


Potentialet for delebiler er størst i stationsnære områder

De fleste delebilsmedlemmer bor inden for 2 km fra en togstation. Det viser, at mange løser mobiliteten ved at kombinere valgfriheden mellem tog og bil, cykel og gang.


Den fornuftige indsats for delebiler

Små-skala opstart, hvor kommunen, eller en privat forening eller virksomhed understøtter et projekt, hvor et køretøj samtidig evt. er del af kommunens flåde.


Særlige regler for parkering og licenser til delebiler

Kommuner kan, med politiets godkendelse, etablere p-pladser forbeholdt for delebiler. Der er dog forskellige regler for private veje, private fællesvej og kommunale veje.

Kommuner udsteder parkeringslicenser til delebiler på offentlige og private fællesveje. Priser for parkeringslicenser kan, hvis det ønskes, fastsættes i forhold til den grønne afgift.
Fordele ved at dele bilerneDu kan spare et anseligt beløb


  • Mobilitet afstemt til behov
  • Omdømme af by
  • Færre bilture
  • Fremkommelighed
  • Bedre bymiljø