HANDS ON

EKSEMPLER PÅ GRØNNE KOMPETENTE

SPYDSPIDSINDSATSER

BEDRE CYKELFREMKOMMELIGHED


Højresving for rødt -

Det vil ofte være muligt at lovliggøre højresving for rødt.

Få lavet en screening og et indsatskatalog.


Cykling mod ensretning -

Gør cykelvejen fra A til B kortere. Indhent forslag til flere glade cyklister. 

 

KOLLEKTIV BUSTRAFIK


Busrapport med analyse af udvikling i nøgletal (fx 3 års data) og bustrafik til støtte for udvalgsdrøftelse og busbestilling.


EVALUERING OG RAPPORT


Du kender det!  Puljeprojektet er slut, men nu skal der laves evaluering.. !


Jeg klarer før og efter registrering af målbare og oplevede evalueringsparametre og udfører en reel fremstilling af resultater og effekter.


RESSOURCEPERSON I FORVALTNING


Hvis det brænder på indgår jeg fleksibelt i jeres organisation, og hjælper fx. med typiske myndighedsopgaver.

-TÆLLING, REGISTRERING &

BEREGNINGSOPGAVER,

-BEDRE TRAFIKSIKKERHED


Ydelser ved skrivebordet og ude i virkeligheden - med det erfarne blik for helheden og detaljen.