Jens Falk Trafikrådgivning er en netværksvirksomhed  med:


WSP Orbicon

Projektering, regnvandshåndtering & trafiksikkerhed

 

RAW Mobility:

Fremkommelighed &  skitseprojektering.

 

Urban Creators:

Fx strategisk by- & trafikplanlægning.

 

Jens Falk

Grøn trafikrådgiver

Erfaren og dedikeret rådgivning om cyklisme og grøn mobilitet

Mine primære kompetencer er cyklisme og grøn mobilitet. 


Jeg har fokus på at skabe innovative og effektive grønne trafikale sammenhænge, hvor bæredygtige transportmidler prioriteres - gerne i  samspil med delebiler og privatbiler. 

 


Rådgiver for Kommuner, regioner, trafikselskaber og konsulentfirmer


Cand.Scient Geography

Trafikplanlægger

Projektleder

Procesledelse