KOMPETENT RÅDGIVNING

FLERE PÅ CYKEL 

Jeg giver forslag til at disponere og placere cykelparkering - og anbefaler antal og type af cykelparkering. Enhver cykeltur ender med et behov for cykelparkering. Anerkend cyklisten  med god, varieret og rigelig parkering til alle slags cyklister, med eller uden lad..eksempel her

Flere cyklister - hvad skal der til?

Jeg giver svaret med 30 års erfaring i sadlen som ildsjæl, planlægger og ambassadør for hverdagscyklingen.

God og effektiv cykelparkering

Prioritering af mulige stiprojekter 

Jeg giver dig et objektivt grundlag til prioritering af mange stiønsker, også til støtte for politiske beslutninger. Jeg tager afsæt i vigtig viden om fx cyklistuheld, skoleveje og trafikmængde og bilernes hastighed..eksempel her

Inspektion af stinettet kan øge cyklisternes tilfredshed og sikkerhed

Fokus på cyklister i projekteringen af veje og stier 

Jeg gennemcykler dit stinet, og giver svar på, hvordan tilstandener på kommunens stinet? Jeg udfører en  nspektionsrapport med anbefalede indsatser for sikkerhed, skiltning og fremkommelighed, mv.. eksempel her

Jeg bidrager til at gøre fremkommelighed og tilgængelighed bedre for cyklister i byerne


Højresving for rødt - Det vil mange steder være muligt at lovliggøre højresving for rødt. Få et indsatskatalog.. eksempel her


Cykling mod ensretning -

Gør cykelvejen fra A til B kortere. Jeres udarbejder forslag til "hurtigruten" i tætte byer med ensrettede veje. 

I fællesskab med trafikingeniører udarbejder jeg en projektskitse med fokus på sikkerhed og tryghed for cyklister, og gode effektive forbindelser til knudepunktets vigtige mål.. eksempel her

Bedre fremkommelighedhed og tilgængelighed for cyklerne

Grøn Cyklistplan 

Jeg har cykelverdenen med i værktøjskassen og kan hjælpe hele vejen i processen med innovative, kreative og værdiskabende bidrag til at få flere op på cyklerne, forbedre sundheden og få mere byliv.


Cyklingen har utallige fordele for mennesker, byer og for samfund.


Cyklisme er CO2 neutral, giver bedre sundhed og støtter bæredygtigheden for klimaet.  


Cykelbyer står stærkt. 


 • Effektiv og grøn mobilitet
 • Stærk branding
 • Sunde borgere
 • Høj fremkommelighed - også for biltrafikken
 • Styrket detailhandel og flere specialbutikker.
 • Bedre bymiljø og byliv
 • Mindre støj
 • Mindre befæstede arealer
 • Øget biodiversitet
 • Mindre vejslid
 • Besparelse påkommunale drift- og sundhedsudgifter.